Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to canisterapie?

Canisterapie je pomocná terapie, kde se využívá pozitivního působení psa ke zlepšení zdravotního stavu klienta. Je vhodnou součástí pro zlepšení postižení: Mentálního, tělesného, smyslového, autismu, epilepsie, v logopedii, psychologii, psychiatrii, geriatrii - a to jak doma, tak v ústavech.
Toto je jen výčet dosud uplatňovaných oblastí, kde je možno psa - canisterapeuta použít. Samozřejmě, že u jednotlivých oblastí následují specifika podle závažnosti onemocnění, věku klienta, prostředí a přístupnosti.

Canisterapeutický tým = pes + psovod

V praxi to znamená, že terapeutický pes (dále jen T-pes), vhodný k nasazení, navštěvuje se svým pánem nemocné, osamělé nebo psychicky trpící lidi v pečovatelských domovech nebo v domovech důchodců, v nemocnicích atd. a přímo pomáhá při terapeutických opatřeních za účelem zlepšení nebo obnovení zdraví. Tato sociální služba existuje na základě dobrovolnosti a není honorovaná.

Jací psi jsou pro tuto činnost vhodni ?

Vhodní jsou zejména psi orientovaní na člověka, neagresivní, s možností zátěže , bez rozdílu věku, plemene. Rovněž to mohou být kříženci. U štěkajících, bojácných nebo citlivých psů nedosáhneme výchovného cíle.

Co už musí pes při vstupu do skupiny D.O.G. znát ?

Minimálním předpokladem je kurz výchovy a pokračovací kurz nebo příp. kurzy sportovních psů, kurzy mobility nebo agility.

Jak se vychovávají tito psi ?

Psi si zvykají na vše , co je při jejich práci může potkat. Je třeba, aby obstáli v základním testu ( základní poslušnost ) a testu schopnosti ve všech bodech. Výchova trvá cca 20 hodin, včetně teorie.

Jací lidé jsou vhodní jako psovodi T-psa ?

Potřebujeme osoby se soucitným chováním, srdečné, kteří chtějí dělat radost ukřivděným nebo osamělým lidem, s nimiž by se podělili o něžnost a radost ze zvířete. Lidé, kteří mají v úmyslu se při této výchově jen vypovídat nebo se chtějí dělat důležitými, to nejsou ti praví.

Jak se školí psovod T-psa?

Psovod se školí teoreticky a na příkladech, které se mohou vyskytnout v praxi. Ve skupinových pohovorech, při modelových situacích, které mohou nastat a také písemnou zkouškou se připravuje lidský partner na svou různorodou a náročnou úlohu.

Co to znamená „vhodný k nasazení“ ?

Tým je vhodný k nasazení tehdy, pokud obstál při základních testech a testech schopnosti a složil písemnou zkoušku, dále má-li pes veškeré předepsané veterinární prohlídky a týmový partner má uzavřenou povinnou pojistku na odpovědnost. Poté se hledá pro tým po pečlivém zvážení „místo nasazení“ , přičemž se bere ohled na zvláštní schopnosti a záliby. Nasazení trvá zpočátku 1 hodinu a provádí se pravidelně, jedenkrát nebo vícekrát za měsíc .

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář